Doprava

Autobusová, vlaková i letecká doprava

Vláda České republiky schválila restrukturalizační plán Českých aerolinií

Napsal admin • Čer 9th, 2010 • Rubrika: České aerolinie (ČSA)

Vláda České republiky dnes schválila restrukturalizační plán Českých aerolinií, který komplexně řeší fungování společnosti v horizontu nadcházejících tří let. Jde o rozsáhlý soubor opatření, jejichž cílem je reálná přeměna společnosti na skutečně stabilní komerční subjekt. Nosným konceptem je důraz na hlavní předmět podnikání a změna modelu dopravní sítě.

Stanoviska Vlády České republiky si v Českých aeroliniích velice ceníme. Dokládá pochopení aktuální situace této společnosti v kontextu širších souvislostí, a především jejího budoucího potenciálu. Dnešní usnesení vnímáme jako podporu směru, kterým se České aerolinie od října 2009 postupně ubírají, i jako potvrzení již započatých restrukturalizačních kroků,“ uvedl předseda představenstva a prezident Českých aerolinií Miroslav Dvořák a doplnil: „Modely finančních prognóz naznačují, že navrhovaná opatření v souhrnu reálně povedou k obnovení stability společnosti a její dlouhodobé životaschopnosti. Pokud nenastane nepředvídatelná událost, přepokládáme, že v roce 2012 se můžeme těšit na ziskové České aerolinie.

Restrukturalizační plán Českých aerolinií představuje rozsáhlý soubor opatření, která mají být postupně realizována až do roku 2012. „Plán je výsledkem pevného odhodlání postavit firmu na vlastní nohy. Dílčích kroků je celá řada, navazují jeden na druhý, vzájemně se propojují. Souhrnně jde o racionalizaci aktivit společnosti formou nastavení odpovídající dopravní sítě a letadlového parku, řízením tržeb a řadou úsporných opatření, jakož i prostřednictvím finanční restrukturalizace k pokrytí ztrát minulých období,“ řekl Miroslav Dvořák.

Důraz na hlavní předmět podnikání
Restrukturalizační plán potvrzuje směřování k holdingovému uspořádání společnosti. Mateřská společnost České aerolinie se bude stále více zaměřovat především na svůj hlavní předmět podnikání, kterým je pravidelná letecká přeprava. Prostřednictvím dceřiných společností pak bude provozovat a nabízet vysoce specializované a profesionální služby v dalších oblastech. Kromě stávajících dceřiných společností České aerolinie zvažují vyčlenění některých dalších úseků, a to takových, které vykážou potenciál samostatného komerčního fungování. Potvrzeným záměrem je osamostatnění charterové přepravy, ve fázi úvah je také vyčlenění technické údržby nebo například Výcvikového střediska Českých aerolinií.

Změna modelu dopravní sítě, adekvátní rozsah letadlového parku
Významnou součástí restrukturalizace bude i výrazná úprava sítě operovaných destinací. Dojde ke snížení počtu neziskových linek, tento efekt se poprvé výrazněji projeví v zimním letovém řádu 2010/2011.

Na rozdíl od předchozích restrukturalizačních úvah, které primárně vycházely ze snižování nákladů, je nyní hlavním bodem restrukturalizační strategie nová koncepce dopravní sítě. Půjde o pečlivě promyšlené a propočítané změny, které budou samozřejmě zohledňovat aktuální vývoj trhu. Počet destinací operovaných vlastními letadly může do roku 2012 klesnout až o 30 %. Ubudou nejméně rentabilní spoje, zvýší se ale výnosy na takzvaný osobokilometr a celková efektivita,“ uvedl Miroslav Dvořák.

Také letadlový park Českých aerolinií  bude úměrně uzpůsoben novému počtu nabízených destinací, jeho struktura bude zjednodušena a zefektivněna. Stejně tak jako nabídka destinací, také flotila se do roku 2012 může zmenšit až o 30 %. Společnost bude využívat jediný typ úzkotrupých letadel, a to letadla typu Airbus. V tomto směru dojde i k modernizaci flotily o osm v minulosti objednaných letounů Airbus. Všechna  letadla Boeing budou naopak do konce roku 2012 postupně odprodána. Snižování počtu letounů bude reflektovat i přirozený vývoj letadlového parku, daný mimo jiné i ukončováním leasingových smluv a celou řadu dalších hledisek.

Optimalizace tržeb
V rámci restrukturalizačního plánu je navrhována celá řada iniciativ v oblasti řízení tržeb, a to jak v přepravě cestujících, tak v doplňkových činnostech. Sem patří i zdokonalení systému cenotvorby a metod tzv. revenue managementu tak, aby mohlo být plně využito potenciálu systému O&D (systém pro dynamickou cenotvorbu Origin & Destination), zavedeného v posledním čtvrtletí roku 2009.

Snižování nákladů
Úspora nákladů bude doprovázet veškeré změny ve společnosti. Jde o snižování provozních nákladů, nákladů na podpůrné činnosti, snížení nákladů spojených s pronájmy, informačními technologiemi, telekomunikacemi a celou řadou dalších oblastí. Po dokončení úpravy sítě linek a omezování letadlového parku v roce 2012 bude snižování nákladů režijních nákladů pokračovat v dalším kole, a to především v oblasti administrativní podpory.

Je jednoznačné, že postupně bude ubývat zaměstnanců společnosti. Nebudeme ale takzvaně škrtat ostrou tužkou. Důležitým faktorem bude i minimalizace sociálního dopadu realizovaných změn. Výsledné počty pracovníků budeme zveřejňovat souhrnně. Úspory plynoucí z personálních změn ale budeme jednoznačně počítat v řádech desítek milionů korun,“ uvedl Miroslav Dvořák.

Další opatření
Dílčích iniciativ a kroků, které restrukturalizační plán obsahuje, je celá řada a jsou různého rozsahu. Vycházejí z pečlivě propočítaných modelů, jejichž základem je konzervativní a opatrný přístup k predikcím vývoje trhu. České aerolinie jsou však zároveň připraveny uzpůsobovat svou nabídku i kapacitu případným změnám ve vývoji okolního prostředí.


Štítky: , ,

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Komentáře k článku