Doprava

Autobusová, vlaková i letecká doprava

STUDENT AGENCY dnes Evropské komisi zaslala stížnost proti zadávání zakázek na železnici v České republice

Napsal admin • Čer 9th, 2010 • Rubrika: STUDENT AGENCY

Tisková zpráva, Brno, 27.květen 2010

STUDENT AGENCY, která v průběhu minulého roku předala čtyřem krajům konkurenční nabídky na zajištění regionální železniční dopravy v krajích, dnes odeslala Evropské komisi stížnost na postup krajů při zadávání veřejných zakázek.
Ve stížnosti namítá, že způsob, jakým byla gigantická zakázka v regionální dopravě zadána (výdaje krajských rozpočtů budou po příštích 15 let přesáhnou 150 miliard korun) byl:

1. netransparentní: kraje neoznámili potenciálním účastníkům – kvalifikovaným železničním dopravcům, že hodlají uzavřít smlouvu na zajištění dopravy po příštích 10 až 15 let. Jednaly pouze s Českými drahami a ostatní dopravce odmítly informovat byť i jen o povaze zakázky.
2. diskriminační: i v těch případech, kdy konkurenční dopravci předložili své nabídky, kraje je nezohlednily, neporovnaly s ostatními nabídkami a přímo zadaly zakázku Českým drahám, přestože jejich nabídka byla dražší a garantovala nižší kvalitu služeb.

Že takto kraje postupovat nesmí, Evropská komise už několikrát nařídila. Ve svém výkladovém oznámení z roku 2006 jednoznačně stanovuje, že „veřejní zadavatelé členských států jsou povinni dodržovat pravidla a zásady Smlouvy o ES, tj. nediskriminaci a rovné zacházení, transparentnost a proporcionalitu.“

Evropská komise v současné době řeší dva obdobné případy v Německu, oba se nachází v závěrečných fázích rozhodování. Prozatím Evropská komise sdělila, že netransparentním a diskriminačním postupem byla s nejvyšší pravděpodobností poskytnuta státní podpora neslučitelna s trhem a hodlá po Německém státu uplatňovat nápravu. „Případy jsou velmi podobné, proto věříme v naše vítězství. Úspěchem u Evropské komise nezíská STUDENT AGENCY ani korunu finanční náhrady, ten kdo bude z podnětu profitovat, je český daňový poplatník a cestující,“ komentuje Radim Jančura, majitel STUDENT AGENCY.

Evropská komise znovu stanovila, že nechce, aby členské státy neférově preferovaly předem vybraného uchazeče o zakázky. Jediný případ, kdy by mohl stát(kraj)na železnici zadat zakázku přímo je ten, kdy by bylo ověřeno, že neexistuje žádný alternativní zájemce o získání zakázky. To je ale v České republice vyloučeno.

„Cílem stížnosti je získat jasné vyjádření Evropské komise k dodržování zásad férové konkurence, které si sama stanovila. Zároveň požadujeme, aby bylo prověřeno čerpání evropských dotací na základě přímo uzavřených smluv mezi ČD a kraji,“ vysvětluje obchodní ředitel RegioJetu Jiří Schmidt. Notifikačního rozhodnutí, které stanovuje podmínky čerpání z Regionálních operačních programů, totiž požaduje, aby žadatel o dotaci prokázal, že nabídl kraji nejlepší podmínky – cenu a kvalitu – při poskytování regionální dopravy, což je možno ověřit pouze soutěží.

„Některé kraje si ale svoji chybu už dnes uvědomují a začínají uvažovat o výběrových řízeních. Do dnešního dne nás v této věci kontaktovali již tři kraje. Před Evropskou komisí to bude bezpochyby polehčující okolností,“ uzavírá Radim Jančura.


Štítky:

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Komentáře k článku