Doprava

Autobusová, vlaková i letecká doprava

Chartery bude samostatně poskytovat dceřiná společnost Českých aerolinií

Napsal admin • Čer 9th, 2010 • Rubrika: České aerolinie (ČSA)

České aerolinie se rozhodly nepřijmout nabídku strategické spolupráce v oblasti charterové dopravy, kterou jim před několika týdny předložil renomovaný letecký dopravce. Společnost upřednostnila vyčlenění služeb nepravidelné přepravy do dceřiné společnosti, která tyto aktivity převezme od Českých aerolinií a bude na trhu charterů podnikat samostatně. Projekt, jehož podstatou je záměr provozovat charterové lety při maximálně konkurenceschopných nákladech, byl zvažován již v závěru roku 2009 v rámci plánu dlouhodobé stabilizace Českých aerolinií.

Nabídkou strategické spolupráce se management i orgány společnosti vážně zabývaly v rámci celé řady detailních jednání. Vedl je k tomu nejenom závazek řídit společnost s péčí řádného hospodáře, ale zejména snaha nalézt model, který by Českým aeroliniím umožnil lépe se soustředit na svůj hlavní předmět podnikání, tedy na pravidelnou přepravu cestujících, a který by zároveň zajistil co největší využití stávající flotily a pracovních míst.

Výsledky jednání nenaplnily naše očekávání, proto jsme se rozhodli nabídku neakceptovat. Budeme se nyní držet filosofie holdingového uspořádání společnosti. Jsem přesvědčen o tom, že v tuto chvíli je tato cesta pro firmu prospěšnější,“ uvedl předseda představenstva a prezident Českých aerolinií Miroslav Dvořák a doplnil: „Náklady dceřiné společnosti budou velice nízké, což posílí její konkurenceschopnost. I nadále bude těžit z dlouholetého know-how mateřských Českých aerolinií. Veškeré kontrakty uzavřené s klienty charterů budou samozřejmě nadále v plném rozsahu platné, plynule přejdou na nový komerční subjekt.

Svým rozhodnutím vedení společnosti potvrzuje dlouhodobý záměr směřovat k holdingovému uspořádání Českých aerolinií. Již v lednu 2010 byly do samostatné dceřiné společnosti vyčleněny veškeré služby odbavování cestujících a letadel. Tyto pozemní aktivity tak nyní tvoří logický celek, čímž došlo k zprůhlednění nákladů a výnosů a vytvořil se prostor pro celkové zvýšení efektivity. Charterová přeprava v samostatném subjektu bude dalším rozšířením Skupiny České aerolinie, a.s.

Bližší informace a základní principy fungování samostatné společnosti představí České aerolinie poté, kdy budou schváleny Dozorčí radou Českých aerolinií.


Štítky:

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Komentáře k článku